Instagram

📘آشنایی با عروض و قافیه۱۸

❣بسم‌الله الرحمن الرحیم

هست کلید درِ گنجِ حکیم

📗نکاتی در باب تقطیع۵

ب- اختیارات شاعری (بخش دوم): شاعر مختار است به جای فعلاتن در رکن اول هر مصراع، فاعلاتن بیاورد؛ برای مثال:

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد

به وداعی دل غمدیدهٔ ما شاد نکرد

«حافظ»

در بیت فوق وزن اصلی «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» می باشد که شاعر به اختیار، مصراع اول را در وزن «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» سروده است. یعنی به جای رکن اولِ وزن که «فعلاتن» می باشد، «فاعلاتن» آورده است!

مثال دیگر: حال دل با تو گفتنم هوس است

«حافظ»

– ل – – / ل – ل – / ل ل –

فاعلاتن مفاعلن فعلن

وزن اصلی «فعلاتن مفاعلن فعلن» می باشد!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(در عروض فارسی عکس قاعده فوق صحیح نیست. یعنی  نمیتوان در رکن اول وزن، به جای فاعلاتن، فعلاتن آورد! و فقط در قدما چند استثناء داریم…)

📙تحقیق : ایلیا – علیاری ( دکتر حسین محمدی مبارز – دکتر علیرضا علیاری)

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)