Instagram

سلام بر تو که سلطانِ مُلکِ عشق، رضایی
سلام بر تو که مقبولِ آستان خدایی

سلام بر تو که ما را تو دست‌گیر و تو یاری
سلام بر تو که گنجی نهان ز عاطفه داری..

تویی که عاطفه جاری‌ست از تمام وجودت
خیال و خاطره مکشوف از کتاب شهودت

تو ای وسیلۀ نزدیک در اجابتِ خواهش
مقام قُرب، هویداست از رکوع و سجودت

حضور دَعوِی لبیک در نماز و دعایت
ظهور آیۀ توحید در فراز و فرودت

صحیفه‌های بلیغ است در کلام بلندت
روایح گل یاس است در قیام و قعودت

هزار دستِ دعا، قفل می‌شود به ضریحت
هزار چشم امید از چهار سوست به جودت

به دادِ مردم درمانده می‌رسد به شفاعت
مروّتی که کردم کرده کردگارِ ودودت..

از آن گروه که هستند، دوست‌دارِ ضریحت
چه ازدحامِ غریبی‌ست در کنارِ ضریحت

چو پلّکانی از امواج شانه بر سر شانه
دعا زبانه‌کشان، جویبارِ اشک روانه

محبت تو کشانده چقدر ساده و آسان
دل محمدیان را به سمت و سوی خراسان..

شب است و ذوق مناجات و حال گریه فراهم
برای با تو نشستن مجالِ گریه فراهم

به خواب گفته‌ام امشب، به دیده راه نداری
مجال پرسه در این عرصه تا پگاه، نداری

بگیر بهره‌ای از شام قدر، ای دلِ غافل!
که با کلیدِ دعا می‌شود مرادِ تو حاصل

دعا به رویِ تو وا می‌کند دری ز کرامت
دعا تو را برساند به سایه‌سارِ سلامت

دعا کلیدِ بهشت است اگر تو اهل بهشتی
به خاطر دلت امشب، دو قطره اشک نوشتی..

اگر امیدِ قبولی؟ همین دو قطره کفایت
تو و امامِ هُمام و رواق‌هایِ عنایت..

دلی به بند ملال، آهوانه سوی تو آمد
زبان اشک گشود و به گفتگوی تو آمد..

کدام درد ندید از دوای مهر تو درمان؟
کدام رنج نیابد به دستِ مهرِ تو پایان؟

کدام خاطرِ آشفته‌ای نشد ز تو آرام؟
کدام مشکلی از بذل لطف تو نشد آسان؟

به نامِ نامیِ تو، ای بزرگوارِ گرامی
گشوده‌اند در این آستانه سفرۀ احسان

تو را به لطف عظیمی که کرده‌اند عنایت
تو را به آن‌که عطا کرده بر تو نورِ ولایت

تو را به حقّ خدایی، که آفرید ز نورت
تو را به جانِ عزیزی، که داشت از تو حکایت

تو را به جدّ گرامی، تو را به جدّۀ پاکت
تو را به آیت ایمان،‌ تو را به فضلِ هدایت

که لطف بازنگیری به پیشگاهِ‌ شفاعت
که رحمت آوری آن را که خواست از تو رعایت…

─━⊰═•••❃❀❃•••═⊱━─

آن عاشقِ بزرگ چو پا در رکاب کرد
جز حق هرآن‌چه ماند به خاطر جواب کرد

چشم از جهان و هر چه در او هست و نیست بست‏
آن راه را که گفت خدا انتخاب کرد

چون دوست بهر دیدن او بود منتظر
او نیز عزم دیدن او با شتاب کرد

بیمی نبود در دلش از حادثات دهر
وقتی به دشمنان ز شهامت خطاب کرد

او چشمه‌سار رحمت فیاض دوست بود
در امتحان اگر طلب از دشمن آب کرد

مظلوم بود و صبر بزرگش بر آن بلا
بنیاد ظلم را به حقیقت خراب کرد

مقصود یک‌دم است که با حق برآورند
هر لحظه را که عمر نباید حساب کرد

─━⊰═•••❃❀❃•••═⊱━─

چشمۀ دیدار تو سراب ندارد
ساحت دل، بی‌تو آفتاب ندارد

آن‌که پناهش دهی چه بیمش از اغیار؟
وآن‌که شفیعش تویی حساب ندارد

گفتم و بستم دهان مدّعیان را
حرف حسابی دگر جواب ندارد

رحمتی ای آشنای جان که دل من
از تو دگر طاقت عتاب ندارد

چون که تو را خواست، پس هر آن‌چه تو خواهی
عاشق تو حق انتخاب ندارد

«صدق» دعا را بَرَد به‌سوی اجابت
برگِ گُل کاغذی، گلاب ندارد

─━⊰═•••❃❀❃•••═⊱━─

راه گم بود، اگر نام و نشان تو نبود
اگر آن دیدهٔ بر ما نگران تو نبود

كوه بیداد ز بنیاد نمی‌‏شد ویران
اگر از خشم، نهیب تو، تكان تو نبود

ریشه آنچه نباید، كه ز جا بر می‏‌كند؟
اگر امید، به بازوی توان تو نبود

چه كسی راه، به دنیای كرامت می‏‌جست
اگر انوار دل فیض‌رسان تو نبود؟

جامهٔ نو، كه بر این ملك كهن می‏‌پوشید؟
آه… ای پیر، اگر بخت جوان تو نبود

پای تردید به دل‌های كسان وا می‌‏شد
نام محبوب، اگر وردِ زبان تو نبود

مأمنی یافت سخن‌های خوش اهل طریق
كه در اظهار، به جز طرز بیان تو نبود

آنچه گفتی و بر آن زد دل ما، مُهر قبول
حرف حق بود، فقط حرف دهان تو نبود

هستی‏‌ات بود برازندۀ سیر ملكوت
این جهان گرچه جهان بود، جهان تو نبود

─━⊰═•••❃❀❃•••═⊱━─

آن سو، همه برق نیزه و جوشن بود
این سو، دلی از فروغ حق روشن بود
بود آن‌چه شهامت و شهادت می‌خواست
چیزی که نبود، بیمی از دشمن بود

─━⊰═•••❃❀❃•••═⊱━─

تو را به جان عزیزت قسم بیا برویم
بیا و در گذر این وقت شب کجا برویم؟

کجای عمر ز دیدار آشنا خوشتر؟
بیا عزیز به دیدار آشنا برویم

غبار خستگی از جان و دل فروشوییم
لباس شوق بپوشیم و باصفا برویم

سفیر آب، فرستاده دعوتی روشن
وضو بگیر به رغبت، بگیر، تا برویم

سپیده با گل تکبیر می‌رسد از راه
اشاره می‌کند از کوچۀ دعا برویم

نه راه دور و نه در بسته، بخت از این خوشتر؟
بیا عزیز! درِ خانه‌ی خدا برویم

از آن کرانه بلند است صوت پاک اذان
خوش است مسجد و خوشتر که با شما برویم

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)